Politika zasebnosti in izjava o varstvu osebnih podatkov

 

1. Uvod

 

Zahvaljujemo se vam, ker se obračate na nas z obrazcem za stik na spletnem mestu podjetja REGAL GH d.o.o.

Na vaše vprašanje, predlog in zahtevo bomo odgovorili takoj, ko bo mogoče.

V nadaljevanju vam sporočamo podrobnejše informacije o posebni obdelavi osebnih podatkov, ki jih predložite prek obrazca za stik.

Vsi postopki in ukrepi, ki jih stalno izvajamo, so skladni z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, še zlasti z

Vse postopke in ukrepe redno prilagajamo skladno z vsemi spremembami pravnih predpisov, navedenimi zgoraj.

 

2. REGAL GH d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov

 

Z izpolnitvijo obrazca za stik ste nam predložili osebne podatke, ki jih bomo obdelovali v določenem časovnem obdobju. Tako postanemo upravljavec osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: »upravljavec«) in odgovarjamo za ustrezno obdelavo in varstvo podatkov.

Upravljavec podatkov: REGAL GH d.o.o. s sedežem na Bleiweisovi 30, 1000 Ljubljana, matična številka podjetja 1244329000, davčna številka SI76930572.

Podjetje REGAL GH d.o.o. je upravljavec podatkov in obdeluje osebne podatke na podlagi obveznosti in zahtev ter skladno z njimi, ki jih določajo Splošna uredba o varstvu podatkov in drugi povezani pravni predpisi.  

 

3. Osebni podatki, ki jih obdelujemo

 

Osebni podatki, ki jih pridobimo preko e-poštne komunikacije s stranko, preko telefonske komunikacije ali osebne komunikacije, se uporabljajo v namene, da se odzovemo na vaše vprašanje, predlog ali zahtevo.

Obdelujemo osebne podatke, ki nam jih predložite na izpolnjenem obrazcu za stik: ime in priimek, naziv (g. ali ga.) in e-poštni naslov.

Te identifikacijske podatke potrebujemo, da se lahko odzovemo na vaše vprašanje, predlog in zahtevo, ki jih izrazite v razdelku obrazca za stik pod naslovom »Vaše sporočilo«.

Vsakršna obdelava osebnih podatkov je vedno povezana z določenim namenom obdelave in ustrezno pravno podlago za obdelavo po 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, še zlasti z: izvajanjem pogodbe ali izvajanjem ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, izpolnitvijo zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca podatkov, zakonitimi interesi, za katere si prizadeva upravljavec, ali privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Osebne podatke, ki ste jih predložili na obrazcu za stik, bomo obdelovali le v časovnem obdobju, potrebnem za obdelavo vašega vprašanja, predloga in zahteve, in ne dlje kot en (1) mesec od datuma izpolnitve obrazca za stik. Po tem obdobju bomo osebne podatke izbrisali ali uničili. V tem primeru obdelujemo: vprašanje, predlog in zahtevo stranke; pravna podlaga je naslednja: zakoniti interesi upravljavca podatkov ali, glede na okoliščine, skladnost z zakonsko obveznostjo upravljavca podatkov.

Brez privolitve stranke ne hranimo podatkov, ki so pridobljeni na kakršenkoli način na podlagi poštne, telefonske ali osebne komunikacije.

Zavezujemo se, da podatkov ne posredujemo nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja. Podatke lahko posredujemo le organom pregona ali drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v zakonu.

 

4. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, in njihove pravice

 

Če podjetje REGAL GH d.o.o. kot upravljavec podatkov obdeluje vaše osebne podatke, imate pravni status posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati pa vse povezane pravice v odnosih z upravljavcem podatkov, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate po 15. do 22. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov naslednje pravice:

 

5. Vzpostavite stik z nami

 

Če imate vprašanja ali želite preklicati privolitev oziroma uveljaviti druge pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko vzpostavite stik z nami: