Pravno obvestilo in piškotki

Pravno obvestilo in piškotki

Spletna stran www. travel-free.si vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last družbe Regal GH, d. o. o. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti Regal GH, d. o. o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. Regal GH, d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani družba Regal, d. o. o. ne odgovarja.

Uporaba piškotkov

V nekaterih primerih lahko podjetje Regal GH, d. o. o. uporablja tehnologije, kot so npr. piškotki (paket podatkov, ki ga spletni strežnik kopira na uporabnikov trdi disk), ali podobne instrumente za zbiranje podatkov. Podjetje Regal GH, d. o. o. te instrumente uporablja, saj mu omogočajo sledenje uporabi spletnega mesta, izdelkov in storitev. Spletno mesto Travel free uporablja piškotke, da uporabniku omogoči registracijo za nekatere storitve in personalizacijo spletnega mesta ob obisku. Podjetje Regal GH, d. o. o. lahko v oglasna e-poštna sporočila ali v glasila vključi spletne svetilnike, da ugotovi, ali je bilo sporočilo odprto in ali se je uporabnik odzval. Podjetje Regal GH, d. o. o. lahko za te meritve najame pomoč tretjih strani, ki imajo posledično zbrane podatke. Funkcionalnost spletnega mesta družbe Regal GH, d. o. o. je lahko omejena, če uporabnikove nastavitve brskalnika ne sprejemajo piškotkov ipd.

Piškotki so običajno majhne besedilne datoteke z identifikacijskimi oznakami, ki se shranijo v imenik brskalnika uporabnikovega računalnika ali v programske podmape. Piškotki se ustvarijo, ko uporabnik uporablja svoj brskalnik za obisk spletnega mesta, ki uporablja piškotke za spremljanje premikov na spletni strani, pomagajo uporabniku nadaljevati z mesta, kjer je prekinil dejavnost, pomnijo registrirano prijavo, izbiro teme, prednostne izbire in druge funkcije prilagajanja po meri. Spletno mesto shrani datoteko (z enako identifikacijsko oznako), ki ustreza tisti, nastavljeni v brskalniku, in v tej datoteki lahko sledijo in shranjujejo informacije o premikih na spletnem mestu in vse informacije, ki jih je uporabnik prostovoljno posredoval med obiskom spletnega mesta, npr. naslov e-pošte. Obstajajo trije različni tipi piškotkov: lastni oz. piškotki prve strani in drugi oz. piškotki tretje strani: piškotek »prve« ali »tretje« strani pomeni domeno, ki je namestila piškotek. Lastni piškotki oz. piškotki prve strani so tisti, ki jih namesti spletno mesto, ki ga uporabnik v tem času obišče (npr. piškotki, ki jih je namestilo mesto www.activeglobal.com).

Drugi piškotki oz. piškotki tretje strani so tisti, ki jih namesti domena, ki ni domena spletnega mesta, ki ga obišče uporabnik. Če uporabnik obišče spletno mesto in druga entiteta namesti piškotek prek tega spletnega mesta, je to piškotek tretje strani.

Trajni ali shranjeni piškotki: ti piškotki ostanejo na uporabnikovi napravi v obdobju, ki ga določi piškotek. Aktivirajo se vsakokrat, ko uporabnik obišče spletno mesto, ki je ustvarilo ta piškotek.

Začasni ali sejni piškotki: ti piškotki omogočajo operaterjem spletnega mesta povezovanje uporabnikovih dejanj med sejo brskalnika. Seja brskalnika se začne, ko uporabnik odpre okno brskalnika, in se konča, ko zapre okno brskalnika. Sejni piškotki se ustvarijo začasno. Ko uporabnik zapre brskalnik, se vsi sejni piškotki izbrišejo.

Uporabnik lahko onemogoči piškotke tako, da aktivira nastavitev na brskalniku, ki mu omogoča zavrnitev nameščanja vseh ali nekaterih piškotkov. Če uporabnik uporabi nastavitve brskalnika za onemogočenje vseh piškotkov (vključno s temeljnimi piškotki), uporabnik morda ne bo mogel dostopati do celotne spletne strani Travel free ali do delov te spletne strani. Če uporabnik ni prilagodil nastavitev brskalnika tako, da brskalnik zavrača piškotke, bo sistem podjetja Regal GH, d. o. o. namestil piškotke, takoj ko bo uporabnik obiskal spletno mesto. Izklop ali brisanje piškotkov ne bosta preprečila prepoznave naprave in zbiranja povezanih podatkov. Izklop piškotkov brskalnika bo spletnim svetilnikom in piškotkom preprečil merjenje pomembnosti in učinkovitosti spletnega mesta/e-poštnih sporočil, oglaševanja in po meri prilagojenega oglaševanja, ki ga uporabniku pošiljajo partnerji podjetja Regal GH, d. o. o. Uporabnik morda tudi ne bo mogel uporabljati vseh interaktivnih funkcij spletnega mesta/e-poštnih sporočil, če bodo piškotki onemogočeni. Uporabnik lahko nekaj uporabnih informacij o piškotkih najde na naslovu www.aboutcookies.org.

Domov